Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Πληροφορίες για τα Κολλέγια στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Παιδείας είναι ο φορέας που επιβλέπει τα Κολλέγια. Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες εδώ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων μπορεί να παράσχει πληροφορίες μόνο για τα Κολλέγια που είναι μέλη του. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.hca.gr.

Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για τα Κολλέγια και άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης υπάρχουν σε εξειδικευμένα sites που ασχολούνται με την εκπαίδευση (www.i-study.gr, www.infomathisi.gr, www.look4studies.com, www.eduadvisor.gr, κτλ).

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για ένα Κολλέγιο, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του και να μην περιοριστείτε στην έρευνά σας στο internet.

Συμβουλευτείτε και την σχετική σελίδα μας.