Πληροφορίες για τα ΙΕΚ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) αποτελούν μέρος της τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Τυπικής γιατί ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας (σε αντίθεση με τα κολλέγια).

Τα ΙΕΚ υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εποπτεύει την λειτουργία τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών ΙΕΚ.

Οι ειδικότητες στις οποίες μπορούν να φοιτήσουν οι ενδιαφερόμενοι ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο από το Υπουργείο Παιδείας και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Ποιος μπορεί να φοιτήσει σε ΙΕΚ;
Το βασικό προαπαιτούμενο για την φοίτηση σε ΙΕΚ είναι το Απολυτήριο Λυκείου. Υπάρχουν όμως και ιρισμένες ειδικότητες στις οποίες μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι Γυμνασίου.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση σε ένα πρόγραμμα ΙΕΚ;
Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι διετής (4 εξάμηνα). Τα τμήματα ξεκινούν Οκτώβριο και Φεβρουάριο (η έναρξη ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας).
Σε ειδικές περιπτώσεις αποφοίτων συγεκριμένων ειδικοτήτων αποφοίτων Τεχνικών Λυκείων, η φοίτηση μπορεί να είναι μονοετής (2 εξάμηνα). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αποφοίτων ΙΕΚ που επιθυμούν να σπουδάσουν σε παρεμφερείς ειδικότητες.

Τι μπορώ να σπουδάσω σε ένα ΙΕΚ
 Οι ειδικότητες που μπορεί να επιλέξει ένας υποψήφιος καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (για την πλήρη λίστα ειδικοτήτων, δες εδώ). 

Σε τι γλώσσα γίνονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα σε όλα τα ΙΕΚ γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση αποφοίτου πουη μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική και δεν είναι απόφοιτος ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, απαιτείται η κατοχή του σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Ποια η διαφορά δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ
Τυπικά καμία. Το πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα και ύλη) καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και είναι κοινό για όλα τα ΙΕΚ. Με την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρακτικής άσκησης, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δίνουν "εξετάσεις πιστοποίησης", η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την απόκτηση του διπλώματός τους. Μόνο με την "πιστοποίηση" μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες, δες και την σχετική ανάρτηση σε αυτό το blog.

Κατάλογος ΙΕΚ;

 • Ι.Ε.Κ. DATA
 • Ι.Ε.Κ. E.S.P.
 • Ι.Ε.Κ. HOTELIA
 • Ι.Ε.Κ. INTERGRAPHICS
 • Ι.Ε.Κ. LE MONDE
 • Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY
 • Ι.Ε.Κ. MOKUME
 • Ι.Ε.Κ. MORFI
 • Ι.Ε.Κ. PRAXIS
 • Ι.Ε.Κ. TECHNOGRAFICO
 • Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ
 • Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΠΑΤΡΑ
 • Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
 • Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΓΗ
 • Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ
 • Ι.Ε.Κ. ΔΟΜΗ
 • ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
 • Ι.Ε.Κ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ
 • Ι.Ε.Κ. ΚΕΜΟΣ
 • Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ
 • Ι.Ε.Κ. ΜΑΚΡΙΔΗ
 • Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ
 • Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ
 • Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ
 • Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ
 • Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ
 • Ι.Ε.Κ. ΩΜΕΓΑ