Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Υποτροφίες του Μεξικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015

Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή/και έρευνα υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.