Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Καταγραφή κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών

Την καταγραφή των κενών και των πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών ζητά με έγγραφό του το υπουργείο Παιδείας προκειμένου η διεύθυνση προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Μάλιστα το υπουργείο ζητά να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο πάντοτε την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.